Ilmoitusasiat

7. / 15 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointikertomuksen 2021 sisältö ja käsittely

Arviointipäällikkö esittelee vuoden 2021 arviointikertomuksen rakennetta ja käsittelyaikataulua.

Kaupunkistrategian toteuttaminen ja henkilöstökyselyjen tulokset

Tarkastusjohtaja kertoo kaupunkistrategian toteuttamisesta tarkastusvirastossa ja esittelee henkilöstökyselyjen tulokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä