Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

7. / 161 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 22.9.2021 § 277 asia/6

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma
HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Kvsto 22.9.2021 § 282 asia/11

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 13.9.2021 § 623 asia/6

V 22.9.2021, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Khs 13.9.2021 § 624 asia/7

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2021
HEL 2021-009489 T 00 00 02

Khs 13.9.2021 § 628 asia/11

Lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029
HEL 2021-008792 T 00 01 06

Khs 13.9.2021 § 629 asia/12

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024
HEL 2021-007336 T 00 01 06

Khs 13.9.2021 § 632 asia/15

Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi
HEL 2021-005791 T 04 03 00

Khs 20.9.2021 § 663 asia/28

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus
HEL 2021-009837 T 00 01 06

Khs 20.9.2021 § 669 asia/34

Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma
HEL 2021-006189 T 08 00 02

Khs 20.9.2021 § 676 asia/41

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024
HEL 2021-007336 T 00 01 06

Konsernijaosto (Koja)

Koja 20.9.2021 § 106 asia/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
HEL 2021-004408 T 00 01 05

Koja 20.9.2021 § 116 asia/12

Helsingin yhteisöraportti 2/2021
HEL 2021-005811 T 00 01 05

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi