Ilmoitusasiat

5. / 42 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2021 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2021 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Tarkastusjohtaja ja arviointipäällikkö esittelevät asiaa.

Arviointisuunnitelman 2022 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo arviointisuunnitelman 2022 valmistelun aikataulusta. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus pidetään 3.5.2022 klo 14.30-17.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä