Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

9. / 137 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 31 - 34/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
Toimitusjohtaja
§ 66 – 69  
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 21  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
§
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 125 – 131     
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 50 – 51     
Liikennöinti, yksikön johtaja
§
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström