Ilmoitusasiat

4. / 42 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Arviointisuunnitelman 2022 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2022 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Arviointikertomukseen liittyvä viestintä

Tarkastusjohtaja ja arviointipäällikkö esittelivät asiaa.

Arviointisuunnitelman 2023 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoi arviointisuunnitelman 2023 valmistelun aikataulusta. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus pidetään 2.5.2023 klo 14.30-17.

Tarkastusviraston toimitilat

Tarkastusjohtaja kertoi viraston toimitiloihin liittyvästä ajankohtaisesta tilanteesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointisuunnitelman 2022 toteutuminen

Arviointipäällikkö raportoi lautakunnalle vuoden 2022 arviointisuunnitelman toteutumisen.

Arviointikertomukseen liittyvä viestintä

Tarkastusjohtaja ja arviointipäällikkö esittelevät asiaa.

Arviointisuunnitelman 2023 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo arviointisuunnitelman 2023 valmistelun aikataulusta. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus pidetään 2.5.2023 klo 14.30-17.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä