Kaupunginvaltuuston 7.12.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

29. / 885 §

Kaupunginvaltuuston 7.12.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 7.12.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

311 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

312 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

313 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

314 §, Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle , kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

315 §, Selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

316 §, Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginkanslian ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan muutoksia

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

317 §, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2023 lukien

Tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajalle.

318 §, Metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi liikenneliikelaitoksen johtokunnalle ja liikenneliikelaitokselle.

319 §, Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12767)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

320 §, Kunnan jäsenen aloitteet ajalta 1.9.2021‒30.6.2022

Ei toimenpidettä.

321 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite valmistavan opetuksen kehittämisestä

Ei toimenpidettä.

322 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm