Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 94

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalveluiden tilan selvittämisestä Helsingissä 
  • Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samanpalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille
  • Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite lahjoitusvaroin hankittujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamisesta päiväkotien, koulujen ja hoivalaitosten piha-alueille
  • Valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen liittyvän tietouden lisäämisestä Helsingissä
  • Valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite kunto- ja harjoitteluportaiden rakentamisesta Lauttasaareen
  • Valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite raportointijärjestelmän käyttöön ottamisesta Helsingin kaupungin työntekijöille väärinkäytösten tietoon saattamisesta

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje