Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 24 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Käsittely

Konsernijaosto päätti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valita kokouksen puheenjohtajaksi Pia Pakarisen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

apulaispormestari
Pia Pakarinen