Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 238 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Kaisa Hernberg ja Thomas Wallgren.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Kaisa Hernberg ja Thomas Wallgren.

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje