Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan viranomaisten päätösten seuraaminen

§ 9

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan viranomaisten päätösten seuraaminen

Apulaispormestari

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan käsiteltäväksi:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 24.7.2023

Pelastuskomentaja 25.7.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36594

veera.komulainen@hel.fi

Päättäjä

Daniel Sazonov
apulaispormestari