Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitusasiat

3. / 226 §

Ilmoitusasiat

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitusasian:

  • Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 280 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja valita Ted Apterin varajäsenen Tiina Larssonin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita Tiina Larssonin tilalle uudeksi varajäseneksi Laura Vanamon kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen