Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

7. / 80 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 12.4.2021 § 258 asia/15

Henkilöstöraportti 2020
HEL 2021-003303 T 01 00 02 01

Khs 12.4.2021 § 261 asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 13-14
===
liikenneliikelaitos 8.4.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 19.4.2021 § 263 asia/2

V 5.5.2021, Hallintosäännön muuttaminen, useita toimialojen ja kaupunginkanslian muutoksia
HEL 2020-013150 T 00 01 00

Khs 19.4.2021 § 272 asia/11

V 5.5.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä
HEL 2020-010632 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 12.4.2021 § 57 asia/10

PKS-yhteisöraportti 3/2020
HEL 2020-000570 T 00 01 06

Koja 12.4.2021 § 58 asia/11

Yhteisöraportti 4/2020
HEL 2020-006287 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 26.4.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi