Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

13. / 109 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 20 – 22/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja
§ 39
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 11  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 83 – 96   
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 29 – 30   
Liikennöinti, yksikön johtaja
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström