Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 22.2.- 28.2.2024 tekemien päätösten seuraaminen

18. / 145 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 22.2.- 28.2.2024 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 22.2.-28.2.2024 tekemiä päätöksiä:

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, toimitilatontit ja kiinteistökehitys, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, tilapäällikkö

Tilat -palvelu, myynti- ja vuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 1, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 3, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 5, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Asumisen palvelut, asumisen yksikkö 1, yksikön päällikkö

Asumisen palvelut, asumisen yksikkö 2, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, projektitoimisto-yksikkö, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 29.2.2024

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja, jotka voivat vaarantaa yksityisyyden suojan, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi