Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 93 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

  • Jan Vapaavuori tilalla Tapio Klemetti
  • Tuula Haatainen tilalla Tomi Sevander
  • Vesa Korkkula tilalla Zahra Abdulla
  • Terhi Koulumies tilalla Perttu Hillman
  • Johanna Laisaari tilalla Kaarin Taipale
  • Matias Turkkila tilalla Juhani Strandén
  • Juhana Vartiainen tilalla Matias Pajula
  • Paavo Väyrynen tilalla Mauri Venemies

Nimenhuudosta oli poissa:

  • Pentti Arajärvi

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje