Vuokrausperiaatteet, ennen 1.7.2022 varatut Hitas-tontit, Kalasatama, Jätkäsaari, Kruunuvuorenranta

21. / 600 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.8.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.8.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista toimenpiteistä
  • valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Puistolan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kansakoulun kunnostamisesta varhaiskasvatuksen, koulutuksen sekä kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

  • valtuutettu Emma Karin aloite lasten luontokosketuksen lisäämisestä varhaiskasvatuksessa

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Porslahdentien liikenneturvallisuudesta

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.8.2022 jätettiin neljä aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi