Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

6. / 62 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että puheenjohtajan päätöksiä ajalta 29.5.2018-20.8.2018 ei ollut.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 29.5.–20.8.2018:

7 § 14.6.2018 Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet ja näiden varahenkilöt
8 § 14.6.2018 Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet ja näiden varahenkilöt

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 29.5.–20.8.2018.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 29.5.–20.8.2018:

7 § 14.6.2018 Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet ja näiden varahenkilöt

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä