Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 30 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

14.2.2023, 6 §
Luottokortin hankinta eräälle läntisen nuorisotyön työntekijälle

22.2.2023, 7 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetin määrärahajaon
vahvistaminen vuodelle 2023

Vs. hallintojohtaja

16.2.2023, 2 §
Tutkimuslupa: Enhancing e-Participatory budgeting using gamification: The Case of OmaStadi

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

6.2.2023, 5 §
Esitys taidemuseo HAMin prosenttirahahankinnaksi Päiväkoti Nihtiin Kalasatamassa

15.2.2023, 6 §
Taideteoslaina Eesti Kunstimuuseum Kadriorgille

23.2.2023, 7 §
Esitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Finlandia-taloon prosenttirahahankintana

23.2.2023, 8 §
Esitys taidemuseo HAMin prosenttirahahankinnaksi Päiväkoti Pelimanniin ja Tiukuun Kannelmäessä

23.2.2023, 9 §
Taidehankinta HAMin hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulttuurin edistämisen päällikkö

16.2.2023, 8 §
Taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja tapahtumille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille koronasta palautumiseen suunnatun vuoden 2021 lisämäärärahan takaisinperinnät

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

15.2.2023, 7 §
Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevien hevostallitilojen vuokraus avoimella hakumenettelyllä

21.2.2023, 8 §
Salassa pidettävä

21.2.2023, 9 §
Salassa pidettävä

21.2.2023, 10 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

21.2.2023, 11 §
Salassa pidettävä

21.2.2023, 12 §
Salassa pidettävä

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

8.2.2023, 7 §
Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuiston yhteydestä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle

13.2.2023, 8 §
Talin liikuntapuiston yhteydessä olevan pysäköintialueen vuokraaminen Oy Bowling Ab:lle

20.2.2023, 9 §
Vs. liikuntapaikkapäällikön tekemän päätöksen muuttaminen

23.2.2023, 10 §
Toimitilan vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuiston hevostalli 1:n
rakennuksesta Fysikaalinen hoitolaitos Arcanum Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

14.2.2023, 6 §
Tapahtuma-avustusten 2023 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

15.2.2023, 5 §
Aluspaikan vuokraaminen Jätkäsaaresta

15.2.2023, 6 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Aurinkolahdenlaiturista, Kauppatorilta ja Kaunissaaresta EW Finland Oy:lle

15.2.2023, 7 §
Aluspaikan vuokraaminen Vuosaaresta EW Finland Oy:lle

20.2.2023, 8 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro. 11 vuokraus Hakaniemen Venekerho ry:lle

23.2.2023, 9 §
Maa-alueen vuokraus Meripellonranta Oy:lle Puotilan venesatamasta

23.2.2023, 10 §
Maa-alueen vuokraus Kiinteistö Oy Helsingin Meripellontie 2:lle
Puotilan venesatama-alueelta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

13.2.2023, 9 §
Nuorten toimintaryhmän Alikulku projektiavustuksen 2022 käyttämättä jääneen osuuden takaisinperintä

22.2.2023, 10 §
Nuorten toimintaryhmän Liberty group projektiavustuspäätöksen 2021 muuttaminen

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

14.2.2023, 2 §
S-Business yhteiskäyttökortin hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden itäisen nuorisotyön nuorisotyöyksiköille

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

17.2.2023, 5 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja yleisluottokortilla viranhaltijan lukuun

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi