Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

4. / 138 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 2.8.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Khs 9.8.2021 § 553 asia/6

V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta
HEL 2021-006915 T 10 06 00

Khs 9.8.2021 § 554 asia/7

V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi
HEL 2021-005229 T 02 02 02

Khs 9.8.2021 § 557 asia/10

Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet
HEL 2021-003473 T 00 01 00

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi