Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 198 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

2.12.2019, 62 §
Kanneltalon kulttuurikeskuksen, kirjaston ja nuorisotalon siivouspalvelut 1.1.2020 - 31.12.2020 ja optiokausi vuosille 2021 ja 2022

9.12.2019, 63 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassat, pohjakassat ja kassavarojen enimmäismäärät 15.12.2019 alkaen

11.12.2019, 64 §
Vallisaaren reittiliikenteen vesiliikennepalvelujen hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

11.12.2019, 65 §
Hankinta, Itäkeskuksen kirjaston siivouspalvelut

Hallintojohtaja

1.12.2019, 33 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden kaupunginkirjaston Valtakunnallinen kehittämistehtävä -hankkeelle

1.12.2019, 34 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeelle

1.12.2019, 35 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjastopalvelukokonaisuuden Ikäystävällisempi kirjasto -hankkeelle

1.12.2019, 36 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden Digitaalisen median yleisten kirjastojen palvelukonseptin selvitystyö -hankkeelle

12.12.2019, 37 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön toteuttamiseen

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

10.12.2019, 27 §
Hankinta, Kontulan kirjaston siivouspalvelut

10.12.2019, 28 §
Salassa pidettävä

13.12.2019, 29 §
Etelä-Haagan kirjaston siivouspalveluiden optioiden käyttöönotto, Inhouse Partners Oy

13.12.2019, 30 §
Pohjois-Haagan kirjaston siivouspalveluiden option käyttöönotto, Palmia Oy

13.12.2019, 31 §
Paloheinän kirjaston siivouspalveluiden option käyttöönotto, Palmia Oy

Aluekirjastopalvelujen johtaja

5.12.2019, 6 §
Aluekirjastopalvelujen yksiköiden aukioloajat 1.1. - 31.5.2020 sekä poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2020 6.1.2021 saakka

Yhteisten palvelujen päällikkö

9.12.2019, 4 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginkirjaston kirjastoverkon yhteisissä palveluissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Kultturipalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

2.12.2019, 71 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kallion ala-aste, luonnospäätös

2.12.2019, 72 §
Taidemuseon hankinta, Tapulikaupunki, luonnospäätös

2.12.2019, 73 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Malminkartanon nuorisotalo, tilauspäätös

2.12.2019, 74 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

2.12.2019, 75 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, väliaikainen taideteos, Kalasataman Verkkosaari

2.12.2019, 76 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Tahvonlahden ala-asteen koulu ja päiväkoti, teostilaus

5.12.2019, 77 §
Taidemuseon taidehankinta, taideteos Litistynyt houkka, Kalasataman Vinsentinaukio

11.12.2019, 78 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Verkkosaaren lastenpäiväkoti, luonnospäätös

11.12.2019, 79 §
Taidemuseon taideteoslaina Sørlandets Kunstmuseum taidemuseolle

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

12.12.2019, 18 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kumppanuuspäällikön 1. jako

12.12.2019, 19 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 9. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

2.12.2019, 49 §
Salassa pidettävä

3.12.2019, 50 §
Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut

13.12.2019, 51 §
Siivouspalveluiden hankinta Liikuntamyllyyn

Liikuntapaikkapäällikkö

29.11.2019, 45 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraaminen rakennusluvan hakemista varten Pallo-Pojat Juniorit ry:lle Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta

9.12.2019, 46 §
Kuntosalivälineiden hankinta Ruskeasuon liikuntapuiston voimailusalille ja Itäkeskuksen uimahallin kuntosalille

9.12.2019, 47 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön kisahallista Kristallirouva Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

29.11.2019, 79 §
Munkkiniemen talviuintipaikan vuokraus Munkkiniemen Avantouimarit ry:lle

29.11.2019, 80 §
Uunisaaren talviuintipaikan vuokraus uunisaaren Talviuintiseura Oy:lle

29.11.2019, 81 §
Marjaniemen uimarannan talviuintipaikan vuokraus Meriuimarit ry:lle

29.11.2019, 82 §
Tuorinniemenpuiston talviuintipaikan vuokraus Herttoniemi-Seura ry.lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

10.12.2019, 8 §
Siivouspalvelut, Vesalan nuorisotalo

10.12.2019, 9 §
Siivouspalvelut, Kivikon nuorisotalo

10.12.2019, 10 §
Siivouspalvelut, Meriharjun nuorisotalo

10.12.2019, 11 §
Siivouspalvelut, Viikin nuorisotalo

10.12.2019, 12 §
Siivouspalvelut, Kontulan nuorisotalo Luuppi

Nuorisojaosto

28.11.2019, § 29
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

28.11.2019, § 30
Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2019

10.12.2019, § 31
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

10.12.2019, § 32
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2020

10.12.2019, § 33
Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

Liikuntajaosto

10.12.2019, § 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

10.12.2019, § 17
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2020

10.12.2019, § 18
Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 2020 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

10.12.2019, § 19
Liikunnan laitosavustukset 2020, muut talousarviossa mainitut

10.12.2019, § 20
Liikunnan laitosavustukset 2020, talousarvioon merkityt

10.12.2019, § 21
Liikuntajaoston ylimääräinen kokous 16.12.2019

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

10.12.2019, § 28
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

10.12.2019, § 29
Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

10.12.2019, § 30
Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 2020

10.12.2019, § 31
Taiteen perusopetuksen avustukset 2020

10.12.2019, § 32
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, monivuotiskausi 2019-2022

10.12.2019, § 33
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020-2022

10.12.2019, § 34
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako

10.12.2019, § 35
Avustusten maksamiseen ja takaisinperintään liittyvien päätösten delegointi kumppanuuspäällikölle

10.12.2019, § 36
Avustuspäätösten ja kulttuuritekopalkinnon 2019 delegointi kumppanuuspäällikölle

10.12.2019, § 37
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2020

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän, että lautakunta käyttää otto-oikeuttaan koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 10.12.2019 , § 33 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020-2022), ottaen asian uudelleen käsittelyyn.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi