Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

23. / 602 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kansliapäällikön päätöksen 2.9.2022 169 § osalta. Kaupunginhallitus päätti, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 35 ja 36.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
29.8.2022
- elinkeinojaosto
 
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
1.9.2022
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
6.9.2022
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
8.9.2022
kaupunkiympäristölautakunta
3.8.2022. ja 6.9.2022
- ympäristö- ja lupajaosto
1.9.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
8.9.2022
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
6.9.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
30.8.2022
- liikuntajaosto
30.8.2022
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
30.8.2022 ja 6.9.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
1.9.2022
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
7.9.2022
- työterveysliikelaitos
7.9.2022
- rakentamispalveluliikelaitos
31.8.2022 ja 8.9.2022
- liikenneliikelaitos
6.9.2022
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
29.8.2022

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kansliapäällikön päätöksen 2.9.2022, 169 §. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa päätöksessä mainitut viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 35 ja 36.

Minja Koskelan vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta jättää pöydälle otto-oikeusharkinnan kansliapäällikön päätöksen 2.9.2022 169 § osalta.

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 35 ja 36.

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 29.8.2022
- elinkeinojaosto  
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto 1.9.2022
   
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
   
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 6.9.2022
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 8.9.2022
kaupunkiympäristölautakunta 3.8.2022. ja 6.9.2022
- ympäristö- ja lupajaosto 1.9.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 8.9.2022
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 6.9.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 30.8.2022
- liikuntajaosto 30.8.2022
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 30.8.2022 ja 6.9.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 1.9.2022
   
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 7.9.2022
- työterveysliikelaitos 7.9.2022
- rakentamispalveluliikelaitos 31.8.2022 ja 8.9.2022
- liikenneliikelaitos 6.9.2022
   
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
   
pormestari  
   
apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
   
kaupunginkanslian viranhaltijat  
   
henkilöstökassatoimikunta 29.8.2022
Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09-31025251

maria.nelskyla@hel.fi