Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

1. / 22 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt välja ledamöterna Runa Ismark och Anna Högström till protokolljusterare och ledamoten Bicca Olin till ersättare för dessa.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm