Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 287

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin ym. talousarvioaloite uussuomalaisten huomioon ottamisesta talousarviossa

Ryhmäaloitteet

  • Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaaminen

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite jalankulkuväylien taiteesta tukemaan osallistavaa käyttöä
  • valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite katutyökoulutuksen kehittämisestä työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumiseksi
  • valtuutettu Kati Juvan ym. aloite ydinasekieltosopimuksen tukemisesta
  • valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite uimapaikan perustamisesta Laajasaloon
  • valtuutettu Jape Lovénin ym. aloite Rastila Campingin turvaamisesta
  • valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Herttoniemessä Linnanrakentajantien risteyksissä
  • valtuutettu Johanna Laisaaren ym. aloite koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisystä
  • valtuutettu Katju Aron ym. aloite toiminnallisten viherympäristöjen lisäämisestä päiväkotien pihoille

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje