Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 22 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.1.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Khs 11.1.2021 § 12 asia/10

V 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002298 T 08 00 02

Khs 11.1.2021 § 15 asia/13

Helsingin keskustavisio -linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa
HEL 2020-006830 T 10 00 00

Khs 11.1.2021 § 21 asia/19

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen
HEL 2020-013315 T 02 08 02 01

Khs 11.1.2021 § 22 asia/20

Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma
HEL 2019-011564 T 08 00 04

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi