Ilmoitusasiat

2. / 335 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.5.2024 § 113

Laajasalon Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat huvilat, asemakaavan muutos (nro 12810)

HEL 2021-007610

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi