Kyselytunti

3. / 72 §

Kyselytunti

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Maija Anttilan kysymys aiheesta asumisen hinta ja asuntopula kaupungissa sekä valtuutettu Emma Karin kysymys aiheesta kivihiilen polton lopettamiseen valmistautuminen.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje