Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

2. / 64 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia 2.-14.4.2018 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.3.2018

12 § Suomenkielisen lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-2019

14 § Esiopetuspaikkojen vahvistaminen kaudelle 2018-2019

15 § Opetussuunnitelman muutos lukiodiplomeiden pohjakursseista

16 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Helsingin aikuislukion johtokuntaan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 3.-14.4.2018

26 § Siivouspalveluiden option käyttöönotto, RTK Palvelut Oy

24 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2018

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 5. - 11.4.2018

47 § Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

48 § Jamkicks Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

49 § Pilke päiväkodit Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

50 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

51 § Päiväkoti Yliskylän kalusteet, minikilpailutus

52 § Stadin Nuorisoseurat ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2017–2018

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 5.4.2018

5 § Lukion ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuudenvuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen