Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

7. / 65 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 17.2.2021 § 27 asia/3

Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen
HEL 2020-011512 T 02 02 00

Kvsto 17.2.2021 § 28 asia/4

Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon
HEL 2020-013430 T 02 02 02

Kvsto 17.2.2021 § 33 asia/9

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548)
HEL 2016-000535 T 10 03 03

Kvsto 3.3.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 8.3.2021 § 176 asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9

===
liikenneliikelaitos 2.3.2021
===

Khs 15.3.2021 § 181 asia/5

V 31.3.2021 Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577)
HEL 2018-008267 T 10 03 03

Khs 15.3.2021 § 182 asia/6

V 31.3.2021 Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12623)
HEL 2018-008324 T 10 03 03

Khs 15.3.2021 § 184 asia/8

V 31.3.2021, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Khs 15.3.2021 § 190 asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10

===
liikenneliikelaitos 11.3.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 8.3.2021 § 18 asia/3

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-001703 T 00 01 05

Koja 8.3.2021 § 26 asia/11

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2021
HEL 2021-000082 T 00 01 05

Koja 8.3.2021 § 31 asia/16

Ruskeasuon Varikkokiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
HEL 2021-002419 T 00 01 05

Koja 15.3.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi