Ilmoitusasiat

2. / 83 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 6.10.2021 § 288

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571)
HEL 2019-007132

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelien
54112, 54210–54212, 54214–54216 ja 54230 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 21.1.2020 päivätyn sekä 12.10.2020 ja 4.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12571 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 54164, 54165, 54166, 54167, 54245 ja 54246).
Asemakaava on tullut voimaan 24.8.2023.

Kvsto 19.1.2022 § 14

Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro 12591)
HEL 2013-013706

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tonttien 2, 7 ja 8, katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12591 (muodostuvat uudet korttelit 16749–16754) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Asemakaava on tullut voimaan 24.8.2023.

Kvsto 16.8.2023 § 174

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2023-006767

Kaupunginvaltuusto myönsi Simon Granrothille eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Kalle Pusan varajäseneksi (Silja Borgarsdóttir Sandelinin henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Kvsto 16.8.2023 § 183

Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10672/3 ja 4)

HEL 2022-010426

Kvsto 16.8.2023 § 184

Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläosan asemakaavan muutos (nro 12779)
HEL 2011-005332

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38017 tonttien 2, 4 ja 5 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 1.11.2022 päivätyn piirustuksen nro 12779 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kylk 22.3.2022 § 178

Ruukinlahdenpuiston länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12689)
HEL 2020-010181
Hankenumero 0830_14
Asemakaava on tullut voimaan 22.8.2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi