Kokouksessa jätetyt aloitteet

13. / 267 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite yrittäjyys- ja elinkeinoasioiden apulaispormestarin nimeämisestä

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite Helsingin purojen kunnostamisesta
  • valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen lisäämisestä keskusta-alueelle
  • valtuutettu Katri Penttisen aloite hallintosäännön täsmentämisestä
  • valtuutettu Tuomas Rantasen aloite nimikkopuistosta ja muistolaatasta Roihuvuoreen Ele Aleniukselle

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje