Kokouksessa jätetyt aloitteet

26. / 156 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Itä-Helsingin ratsastuskoulusta
  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite fysioterapiapalveluiden sujuvoittamisesta kustannustehokkaasti

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje