Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 198 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

27.11.2020, 79 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen sulkeminen ajalla 30.11. - 20.12.2020 koronavirustilanteesta johtuen

1.12.2020, 80 §
Kaupunginkirjaston rajatut aukioloajat ajalla 30.11. - 20.12.2020 koronavirustilanteesta johtuen

2.12.2020, 81 §
Ulkokuntoilulaitteiden hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön

4.12.2020, 82 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

4.12.2020, 83 §
Liite tapahtumayhteistyösopimukseen, salibandyn miesten MM-kilpailut 2020

10.12.2020, 84 §
Varastotilan vuokraus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti

10.12.2020, 85 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulokassat, pohjakassat ja kassavarojen enimmäismäärät 11.12.2020 alkaen

Hallintojohtaja

26.11.2020, 25 §
Yleisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden HAM Helsingin taidemuseolle valtionosuutta saavan museon, orkesterin ja teatterin koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

26.11.2020, 26 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta liikuntapalvelukokonaisuuden Hyvinvoiva oppilas #paraskouluPT -hankkeelle

26.11.2020, 27 §
Yleisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden Annantalon lastenkulttuuritoiminnalle

26.11.2020, 28 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden monikielisen kirjaston toimintaan vuodelle 2021

26.11.2020, 29 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjastopalvelukokonaisuuden aluekirjastopalvelujen yksikön Vaikuttavuuden arvioinnin uudet menetelmät: Tarinallisen arvioinnin menetelmäopas kirjastoille -hankkeelle

30.11.2020, 30 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupunginkirjaston Valtakunnallinen kehittämistehtävä -hankkeelle

30.11.2020, 31 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta liikuntapalvelukokonaisuuden Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -hankkeelle

30.11.2020, 32 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden aluekirjastopalveluiden Nuoret ja ympäristötunteet: kirjastot lievittämässä nuorten ilmastoahdistusta -hankkeelle

30.11.2020, 33 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisopalvelukokonaisuuden Harrastamisen Suomen malli -hankkeelle

30.11.2020, 34 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjastopalvelukokonaisuuden aluekirjastopalvelut yksikön Skidipeli - lukutaitoseikkailu Stadissa -hankkeelle

9.12.2020, 35 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaupunginmuseon Afrosuomalaiset Helsingissä kulttuuriympäristön tulkitsijoina ja muokkaajina -hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

4.12.2020, 23 §
Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän nimittäminen kaudeksi 2021 - 2022

Aluekirjastopalvelujen johtaja

1.12.2020, 17 §
Aukioloajat, Puistolan kirjaston poikkeusaukiolot 30.11. - 27.12.2020

4.12.2020, 18 §
Hankintapäätös, Roihuvuoren siivouspalvelut

9.12.2020, 19 §
Aluekirjastopalvelujen yksiköiden aukioloajat 1.1. - 31.5.2021 sekä vuoden 2021 poikkeukselliset aukioloajat 1.6.2022 saakka

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. taidemuseon johtaja

2.12.2020, 64 §
Taideteoslaina taidemuseolta Didrichsenin taidemuseolle, Tove Jansson: Maalaaminen on kaikkein tärkeintä, 11.2. - 9.5. 2021, Didrichsenin taidemuseo

2.12.2020, 65 §
Taidemuseon hankinta, taideteos Concrete and Miscellaneous Feelings

Kulttuurin edistämisen päällikkö

7.12.2020, 18 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämisen päällikön 1. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

26.11.2020, 48 §
Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuiston yhteydestä 20jalkaa.com Oy:lle

3.12.2020, 49 §
Liikuntapalvelukokonaisuuden esihenkilöiden valmentavan koulutuksen jatkohankinta

10.12.2020, 50 §
Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot

14.12.2020, 51 §
Lisäkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntapaikkapäällikkö

30.11.2020, 43 §
Brahenkentän kioski- ja kahvilatoimintojen siirtäminen oheistoimintoineen Kumpulan Nurmikenttä Oy:ltä Braku Oy:n nimiin

8.12.2020, 44 §
Kivitorpan kentän yhteydessä olevan huoltorakennuksen vuokraaminen Helsingin Ranskalais-Suomalaiselle koululle

Liikuntapalvelupäällikkö

10.12.2020, 22 §
Liite tapahtumayhteistyösopimukseen, Urheilugaala 2021

Ulkoilupalvelupäällikkö

11.12.2020, 75 §
Sipoon kaunissaaren mökin nro 10 vuokraus Roihuvuoren Venekerho ry:lle

11.12.2020, 76 §
Sipoon kaunissaaren mökin nro 11 vuokraus Hakaniemen Venekerho ry:lle

14.12.2020, 77 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 14 vuokraus Pienperheyhdistys

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

7.12.2020, 10 §
Discord -viestipalvelun käyttäminen nuorisopalveluissa

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

1.12.2020, 5 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Kumppanuuspäällikkö

19.11.2020, 43 §
Lastenkerhon talokerhoavustus vuodelle 2020

19.11.2020, 44 §
Hilaal ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2020

11.12.2020, 45 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus vuodelle 2020

Nuorisojaosto

26.11.2020, § 22
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

26.11.2020, § 23
Loma-aikojen leiriavustusten käyttö vuonna 2020

8.12.2020, § 24
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

8.12.2020, § 25
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2021

8.12.2020, § 26
Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

8.12.2020, § 27
Pikkis soi -ryhmän projektiavustushakemus vuodelle 2020

8.12.2020, § 28
Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön muuttaminen ja koronapandemian aiheuttamat poikkeukset vuonna 2021

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

8.12.2020, § 34
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

8.12.2020, § 35
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2021

8.12.2020, § 36
Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

8.12.2020, § 37
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 7. jako

8.12.2020, § 38
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako

8.12.2020, § 39
Ratikka Group Oy:n kehittämisavustus vuodelle 2021

8.12.2020, § 40
Avustus iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi

8.12.2020, § 41
Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 2021

8.12.2020, § 42
Monivuotiset taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2021

8.12.2020, § 43
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2021, vähintään 50 000 euron hakemukset

8.12.2020, § 44
Taiteen perusopetuksen avustukset 2021

Liikuntajaosto

8.12.2020, § 33
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

8.12.2020, § 34
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2021

8.12.2020, § 35
Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 2021 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

8.12.2020, § 36
Liikunnan ja urheilun suurtapahtumien yhteistyökriteerit

8.12.2020, § 37
Korona-avustukset vuodelle 2020

8.12.2020, § 38
Kohdennetut toiminta-avustukset 2020

8.12.2020 § 39
Liikunnan laitosavustukset 2021, talousarvioon merkityt

8.12.2020, § 40
Liikunnan laitosavustukset 2021, muut talousarviossa mainitut

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi