Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

9. / 157 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.10.2018 § 631, asia/15

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019
HEL 2018-004039 T 00 01 00

Khs 22.10.2018 § 688, asia/9

Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023
HEL 2018-010130 T 11 00 01

Pormestarin päätöspöytäkirja 15.10.2018 § 146

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen
Päätös
Pormestarin sijainen päätti, ettei hän ota kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 41:
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 11.10.2018

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström