Ilmoitusasiat

6. / 6 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoryhmähaastattelujen ja valtuustokyselyn tulokset

Arviointipäällikkö kertoo valtuustoryhmille vuonna 2019 tehtyjen haastattelujen ja valtuustokyselyn tuloksista.

Vuoden 2019 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kuvaa vuoden 2019 arviointien etenemistä ja käydään keskustelua arviointisuunnitelman toteuttamisesta.

Arviointisuunnitelman 2020 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2020 arviointisuunnitelman laadinta-aikataulusta.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä