Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 284 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Atte Kaleva, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 • Alviina Alametsä, tilalle Sanna Vesikansa
 • Minna Lindgren, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Ozan Yanar, tilalle Nina Miettinen
 • Erkki Tuomioja, tilalle Jukka Järvinen
 • Mai Kivelä, tilalle Vesa Korkkula
 • Petra Malin, tilalle Laura Kolehmainen
 • Tom Packalén, tilalle Mikko Paunio
 • Eva Biaudet, tilalle Petrus Pennanen
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Juha Hakola
 • Mari Holopainen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje