Kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

12. / 661 §

Kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-4, 16-19, 21-24
Ei toimenpidettä.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
8
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokarasopimuksen liitteineen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.
 
 
9
Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan päätöksen mukaiset sopimukset ja kauppakirjat.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kilpailijoille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille.
 
 
10
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Tontit-yksikölle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä hakijoille.
 
 
 
Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristön toimialalle, maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuudelle.
 
 
12
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä hakijalle.
 
 
 
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Asemakaavoitukselle.
 
 
13
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
14
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.
 
 
15
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle ja pelastuslaitokselle.
 
 
20
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
25-39
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 24.10.2018
 
 
40-46
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna