Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

4. / 177 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 3.10.2019 § 670, asia/5

Aamukouluasia: Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet
HEL 2019-006617 T 00 01 02

Khs 3.10.2019 § 671, asia/2

Aamukouluasia: Liikenneliikelaitoksen organisaatiomuotoa koskeva selvitys
HEL 2019-009470 T 00 01 01

Khs 3.10.2019 § 672, asia/3

Aamukouluasia: Katsaus suurista raidehankkeista
HEL 2019-009522 T 08 00 02

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi