Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 4.11.−10.11.2021 tekemien päätösten seuraaminen

23. / 647 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 4.11.−10.11.2021 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 4.11.-10.11.2021 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat –palvelu, tilapäällikkö

Tilat –palvelu, Tukkutori, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat –palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet –palvelu, projektirakennuttaminen, yksikön päällikkö

Yleiset alueet –palvelu, kaupunkitekniikka-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, kunnossapito-yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, maastomittaus, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hankintapalvelut, hankintapäällikkö

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi