Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 20 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Petrus Pennasen ja Terhi Peltokorven sekä varatarkastajaksi Jussi Junnin.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petrus Pennanen ja Terhi Peltokorpi sekä varatarkastajaksi Jussi Junni.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nita Austeron ja Mikael Jungnerin sekä varatarkastajaksi Petrus Pennasen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Dani Niskanen