Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 24 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Keskusvaalilautakunta

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla keskusvaalilautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kiukas ja Syväri sekä varatarkastajiksi jäsenet Tiusanen ja Viljakainen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna