Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

10. / 10 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 48-52/2019 sekä 01/2020, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2019§
Toimitusjohtaja163 - 186
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja5 - 6
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja8
Infra ja kalusto, yksikön johtaja107 - 119
Kunnossapito, yksikön johtaja 53 - 61
Liikennöinti, yksikön johtaja  
2020
§
Toimitusjohtaja
1 - 2
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja
1
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
1 - 3
Kunnossapito, yksikön johtaja
1
Liikennöinti, yksikön johtaja
1
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi