Ilmoitusasiat

2. / 9 §

Ilmoitusasiat

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Varautumisen ja väestönsuojelun johtamisen palvelujen yksikön päällikkö ********** oli läsnä kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto tiedottaa seuraavat päätökset tai muut tiedotusluontoiset asiat:

Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelman esittely pelastusjaoston päättämien muutosten osalta.

Varautumisen ja väestönsuojelun johtamisen palvelujen yksikön päällikkö ********** ja väestönsuojelun erityissuunnittelija ********** ovat läsnä kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina.

**********
Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätietojen antaja

Katriina Ilmonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 43492

katriina.ilmonen@hel.fi