Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 21.3. - 27.3.2024

§ 4

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalla 21.3. - 27.3.2024

Apulaispormestari

Päätös

Apulaispormestari päätti, ettei hän ota kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 21.3. - 27.3.2024 tekemiä päätöksiä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin
mukaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Kaupunkiympäristölautakunta ei kokoonnu viikolla nro 8, jolloin lautakunnalle ei voida antaa tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten ajalla 21.3. - 27.3.2024 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, toimitilatontit ja kiinteistökehitys, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenteenhallinta, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, myynti- ja vuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, hankeyksikkö 1, projektitiimi 1, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, hankeyksikkö 1, projektitiimi 2, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, katutyö- ja sijaintipalvelut, tiimipäällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, katutyö- ja sijaintipalvelut, johtava tarkastaja

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu ja ohjaus, yksikön päällikkö

Asumisen palvelut, asumisen yksikkö 1, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi

Päättäjä

Anni Sinnemäki
apulaispormestari