Ilmoitusasiat

9. / 60 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen

Tarkastusjohtaja ja arviointipäällikkö esittelevät asiaa.

Tarkastusviraston raportointi ajalla 1.5.2021–30.4.2022

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto raportoi arviointi- ja tarkastustyönsä tuloksista tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Tarkastusjohtajan riippumattomuusvakuutus

Tarkastusvirastossa on käytössä menettely, jossa kukin tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittava käy omalta osaltaan läpi alkaneen työkauden työtehtäviin liittyvät riippumattomuuden edellytykset. Yhdenmukaista riippumattomuuden arviointia varten on käytössä lomake, jonka jokainen palauttaa tarkastusjohtajalle. Oman alkaneeseen työkauteen liittyvän riippumattomuusvakuutuksensa tarkastusjohtaja on allekirjoittanut 17.5.2022.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn tulokset

Arviointipäällikkö esittelee tarkastuslautakunnalle osoitetun asiakaskyselyn tuloksia.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä