Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

6. / 267 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite työssä tapahtuvan jatkuvan oppimisen ja kouluttautumisen edistämisestä Helsingissä

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje