Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 384 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Anniina Iskanius ja Ville Jalovaara sekä varalle Outi Alanko-Kahiluoto ja Tuomas Nevanlinna.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Anniina Iskanius ja Ville Jalovaara sekä varalle Outi Alanko-Kahiluoto ja Tuomas Nevanlinna.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje