Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 249 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Harry Bogomoloff ja Alviina Alametsä sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Laura Kolbe.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Harry Bogomoloff ja Alviina Alametsä sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Laura Kolbe.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje