Valtuustoaloite, rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi

2. / 229 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Matias Pajula ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Mia Haglund ja Maaret Castrén.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutetut Matias Pajula ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Mia Haglund ja Maaret Castrén.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje