Kokouksessa jätetyt aloitteet

12. / 337 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Erkki Karinojan ym. aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana
  • valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavan kadun nimeämisestä Kalastajankaduksi
  • valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite skeittipuistojen kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite frisbeegolfratojen lisäämisestä

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje