Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 327 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sari Sarkomaa ja Pekka Sauri sekä varalle valtuutetut Mika Raatikainen ja Mika Ebeling.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Sari Sarkomaa ja Pekka Sauri sekä varalle valtuutetut Mika Raatikainen ja Mika Ebeling.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje